САКРАЛНАТА МУЗИКА СРЕЩА ОПЕРАТА

17 декември 2018, понеделник, 18:30 часа

 

САКРАЛНАТА МУЗИКА СРЕЩА ОПЕРАТА

РОБЕРТА МАТЕЛИ представя млади вокални изпълнители

В програмата: Франц Шуберт. Пиетро Маскани, В. А. Моцарт, Оскар Фелцман, Франц Лехар,

Йохан Щраус

На рояла - Снежана Абрашева и Анжела Тодорова

ВХОД – 5 ЛЕВA