Във връзка със запитване относно надписа на фасадата на Музея "Борис Христов"

05 октомври 2018, петък
Във връзка със запитване относно надписа на фасадата на Музея "Борис Христов", който гласи:  "Музикален център "Борис Христов" Ви уведомяваме, че държавният културен институт е основан през 2003 г. като "Музикален център "Борис Христов" и този надпис от вклинени месингови букви е заварен от ръководството на Музея през 2003 г.. Музикалният център "Борис Христов" е преобразуван в Музей "Борис Христов" през 2011 г.  Демонтирането на надписа би навредило на целостта и вида на фасадата на сградата, която е паметник на културата. При наложителни ремонтни дейности по фасадата, при спазване на законовите изисквания и  с осигурен бюджет надписът ще бъде заменен в съответствие с официалното название на културния институт. Официалното название, а именно "Музей "Борис Христов", присъства във всички официални и публични материали на културния институт: върху печата, върху бланката, върху месечните и отделните афиши за дейността на Музея, върху дипляните,  върху концертните и други програми, разпространявани по време на събития и поставяни на информационното табло на видно място на входа на Музея. Ръководството на Музея "Борис Христов" изисква поставянето на надпис "Музей "Борис Христов" и върху всички афиши, изработени от външни изпълнители. Официално название присъства и в сайта, както и във фейсбук-профила на културния институт.