Годишен отчет

 

Годишен отчет

Следвайки своя план за развитие, Музеят „Борис Христов“  през 2016 година продължи да работи за утвърждаването на авторитета на държавния културен институт като място за съхраняване на духовната памет и обогатяването му с нови реликви. Паралелно с това се насочи към прилагането на нови идеи и модели на експониране, работа с публики и продуцентски подходи, съзвучни с динамично развиващата се социо-културна ситуация.

Подробен съдържателен и финансов отчет можете да прочетете в линка по-долу: