Във връзка с писмо на министъра на финансите от 4.05.2020 г.и писмо на министъра на културата
08 май 2020, петък

                                                            ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

Във връзка с писмо на министъра на финансите от 4.05.2020 г.и писмо на министъра на културата от 5.05.2020 г. и с оглед осигуряване на публичност и прозрачност на изразходваните средства при предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19 информираме, че Музеят «Борис Христов» е изразходвал за целта 540 лева. Средствата са в рамките на утвърдения бюджет. С тях са закупени предпазни ръкаваци, дозатори, дезинфектанти за ръце, за под и дезинфектанти за други  повърхности. Използването на предпазните средства е част от мерките, които Музеят «Борис Христов» прилага за опазване на здравето на своите служители и за поддържане на необходимото ниво на хигиена в очакване отново да отвори врати за посетители.

https://borischristoff.com/uploads/Prilojenie-Otchet%20razhodi%20COVID-19-1-mbh.xlsx