ВАЖНО!
11 юли 2019, четвъртък

НА 12.07.2019 ГОДИНА МУЗЕЯТ „БОРИС ХРИСТОВ“ МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗГЛЕДАН ОТ 
14:30 ЧАСА Д0 17:00 ЧАСА, ПОРАДИ СЛУЖЕБНИ АНГАЖИМЕНТИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.