Изложбата „Не бой се, само вярвай!“ на Юлия Станкова продължава до 18 ноември в Музея „Борис Христов“
23 октомври 2019, сряда

Поради големия интерес изложбата „Не бой се, само вярвай!“ на Юлия Станкова продължава до 18 ноември в Музея „Борис Христов“.
За творбите си Юлия Станкова споделя:
„Най-кратко бих определила работата си като съвременно продължение на византийската традиция в иконописта.
Звучи парадоксално едно изкуство да има претенциите да е съвременно и заедно с това да остане в езиковата изразност на една средновековна изобразителна система.
Това обаче е възможно, когато образният език, създаден от източните църковни отци и византийските художници, се приложи творчески днес.
Това е посоката, която следвам в моя артистичен експеримент. Изучавам „синтаксиса“ на византийската иконопис, за да го използвам за „написването“ на нови „изречения“. С други думи, търся нова иконография, нови иконографски композиции и лица, които да отразяват моето вълнение и прозрения, възникнали при четенето и препрочитането на Библейските текстове.
Ето защо не се определям толкова като художник, колкото като богослов със сръчна ръка.
Изложените картини в Концертната зала на Музей „Борис Христов“, изпълнени върху платно и дърво, свидетелстват за казаното дотук. Всяка от тях представлява уникален образен аналог на някои от описаните в Новия завет събития.
Смисълът на моя артистичен експеримент виждам преди всичко във възможността съвременната иконопис да се изтръгне от клишетата и да възвърне ролята си на посредник в нашия диалог с Библейския разказ.“