ЗВУКОВИЯТ МУЗЕЙ
24 януари 2019, четвъртък, 16:00

ЗВУКОВИЯТ МУЗЕЙ

Изкуството на БОРИС ХРИСТОВ

Творби от: Милий Балакирев и Николай Римски -Корсаков

Из колекцията на Ричард Брабърн

Звукозапис – 65 минути

БИЛЕТИ – 2 ЛЕВА