ЗВУКОВИЯТ МУЗЕЙ
25 февруари 2019, понеделник, 16:00

ЗВУКОВИЯТ МУЗЕЙ

Изкуството на БОРИС ХРИСТОВ

Творби от: Александър Бородин и Цезар Антонович Кюи

Из колекцията на Ричард Брабърн

Звукозапис – 72 минути

БИЛЕТИ – 2 ЛЕВА