Документи

 
Документи

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МУЗЕЙ "БОРИС ХРИСТОВ" - СОФИЯ в сила от 08.07.2016 г.

Обн. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2016г.

Други документи

  1. Стратегия за развитие