Пишете ни

 

Свържете се с нас

Адрес
България, гр. София,
ул. "Цар Самуил" № 43
Работно време
Понеделник 14:00 – 17:30 ч.
Вторник 14:00 – 17:30 ч.
Сряда 14:00 – 17:30 ч.
Четвъртък 14:00 – 17:30 ч.
Петък 14:00 – 17:30 ч.
Последно влизане - 17:00 ч.
(и във вечерите на художествените изяви)
Музей "Борис Христов"
+359 2 987 35 92
office@borischristoff.com
Елена Драгостинова, директор
+359 879 889 326
+359 887 062 660
Златина Тодорова, уредник
+359 879 889 320
Нана Мелконянц, уредник
+359 879 889 324