Цени и безплатни посещения

Цени за посещения в Музей "Борис Христов"

Вход за посещение в музейната експозиция - 2.00 лв.

Беседа на български език - 6.00 лв.

Беседа на английски или на руски език - 10 лв.

Билети за концертите: 5.00 лв./ 8.00 лв./ 10.00 лв. / 15.00 лв.

Тематични програми за групи от ученици от минимум десет души - 6 лева/посетител 

Безплатен достъп за журналисти и служители на музеи - срещу представяне на съответния документ

Безплатен публичен достъп за целите на научно-изследователски дейности - всеки работен ден от 14:00 до 17:00 ч. с предварителна заявка и писмо от ръководителя на научно-изследователската дейност.

Вход свободен в Европейската нощ на музеите, в дните на Европейското културното наследство и на 18 май - рожденият ден на Борис Христов 

Безплатен вход за деца в предучилищна възраст и хора с увреждания.

Концертната зала и музейната експозиция са достъпни за хора със специфични потребности.

Снимането на експонатите от музейната експозиция е възможно само след разрешение на дежурния служител.