Тринадесети фестивал на изкуствата Борис Христов", 6 юни, "Среща с тайнствения Микис Теодоракис”, концерт на Георгиос Филаделфевс – глас и пиано, с участието на Валентина Василева - пиано