Тринадесети фестивал на изкуствата "Борис Христов", 15 юни,концерт на Кристиян Антовски, на рояла - Андрей Наунов