“Напречни течения за клавесин и акордеон”, концерт на Дуо „Диагонал“ - Анка Златева – клавесин и Адам Орвад- класически акордеон