Във връзка със Заповед № РД - 01- 117/08.03.2020 г. на министъра на здравеопазването на Република България се отменят до второ нареждане всички публични прояви в музея.
09 март 2020, понеделник

Във връзка със Заповед  № РД - 01- 117/08.03.2020 г. на министъра на здравеопазването  на Република България  се отменят до второ нареждане всички публични прояви в музея.