Изложбата "Отдаденост" след дълго пътешествие се завърна отново в Музея "Борис Христов"!
21 октомври 2019, понеделник

Изложбата "Отдаденост" след дълго пътешествие се завърна отново в Музея "Борис Христов"!

Тя е вълнуващо приключение в отдадеността на Пенка Касабова към професията й на педагог и в безрезервната й любов към Борис Христов. Колажи от фотографии, писма и документи проследяват живота на Пенка Касабова (1901 – 2000 г.) - първата висшистка по „Предучилищно възпитание”, бакалавър от Колежа в Еванстън край Чикаго - САЩ. Тя е личността, която насърчава млади специалисти да се заемат с професията на педагога и със заниманията с най-малките. 

Изложбата акцентира върху актуалността на педагогическите принципи на Пенка Касабова. „Ръката, която люлее люлката, управлява света“– тази мисъл, често изричана от нейната преподавателка Елисавета Кларк, вдъхновява Пенка Касабова да гради връзката дете – родител – учител – общност – държава. 

Характерна за Пенка Касабова е дарбата да привлича за своите каузи хора от различни социални слоеве, да открива таланти и да помага за избора на професия. 

            Сред талантите, на които тя оказва огромно влияние е Борис Христов (1914 - 1993). Пенка Касабова е неговата голяма любов. Тя го въвежда в своя интелектуален кръг, с обаянието и настоятелността си стимулира неговото развитие като певец с широки интереси към всички изкуства. Това по-късно се отразява в многостранноста на изгражданите от артиста образи на оперната сцена. 

            „Отдаденост“ се опира на затрогващия разказ, изведен като монологични цитати от публикации на педагожката, отдадена на децата, и жената – всеотдайнав любовта. Двата преплетени сюжета имат своята самостоятелна драматургия и кулминации в изложбата. Те се градят върху концентрат от думи и спомени, извлечени от книгите на Пенка Касабова „Любов и талант“ („Литера Принт“ АД, 2013), „Скици по пътя на живота“ (Булвест 2000, София, 2011) и био-библиографията „Пенка Милева Касабова“ от доц. д-р Райна Захариева („Изкуства“, София, 2012)

В изложбата е вграден фотоархивът на семейството на Пенка Касабова, дарен на Музея „Борис Христов“ и материали, предоставени от Националния музей на образованието в Габрово. 

Желаете ли тази изложба да ви гостува? Обадете ни се!