По време на Фестивала "Музиката с много лица" Музеят "Борис Христов" ще бъде отворен от 14:00 ч. до 17:00 ч. и във вечерите на художествените изяви.
30 октомври 2020, петък

По време на Фестивала "Музиката с много лица" Музеят "Борис Христов" ще бъде отворен от 14:00 ч. до 17:00 ч. и във вечерите на художествените изяви.