Ирландия:България – пресътворяване на флейтата
24 септември 2019, вторник, 19:00

Емма Култард - флейта, глас и електроника

Флейтата е едновременно човек и машина, хибрид, създаден от човешките тяло и дъх, тръбата и пространството, в което тя свири. От тук нататък, гласът на флейтата може да бъде допълван чрез употребата на електроника, създавайки нови звукови светове, намиращи се много далеч от оригинала – обикновената овчарска свирка.
Емма сътрудничи с актуални композитори, стимулирайки създаването на творчество, показващо флейтата в нова светлина и демонстриращо разнообразни видове подход. Тя използва също плъзгащ се мундщук, позволяващ на изпълнителя отклонения от тоновата височина. В програмата са включени както водещи ирландски композитори, така и българския композитор Михаил Големинов с неговата нова пиеса, така, че аудиторията да може да получи поне бегла представа за новите възможности на флейтата-човека-машината.
 

В програмата: Фъргюс Джонстън, Джон Бъкли, Бенджамин Дуайър, Пол Хейс, Гроийние Мълви, Реймънд Дийн, Анна Мъри,Михаил Големинов

Молим Ви да заявите Вашето присъствие на тел. 0879 889 324