Звуковият музей: БОРИС ХРИСТОВ И МУСОРГСКИ
30 октомври 2019, сряда, 16:00

30 ОКТОМВРИ, СРЯДА, 16:00 ЧАСА
ЗВУКОВИЯТ МУЗЕЙ
ИЗКУСТВОТО НА БОРИС ХРИСТОВ
БОРИС ХРИСТОВ И МУСОРГСКИ
В програмата: арии из опери от Модест Мусоргски
Времетраене: 53 минути
БИЛЕТИ - 2 ЛЕВА